böcker
Disputation

Disputation i vårdvetenskap: Elin-Sofie Forsgärde

Avhandlingens titel:

Pathways for older patients within acute situations and involved actors experiences of decision-making within ambulatory care

Forskarutbildningsämne:

Vårdvetenskap

Fakultet:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Datum:

Fredag 16 december 2022 kl. 10.00

Plats för disputation:

Sal Weber, Hus K, Växjö och via Zoom

Opponent:

Docent Elisabeth Lindberg, Högskolan Borås

Betygsnämnd:

Docent Veronica Vicente, AISAB, Region Stockholm
Professor Mikael Rennemark, Institutionen för psykologi, Linneuniversitetet
Professor Johan Herlitz, Högskolan Borås

Ordförande:

Professor Kristofer Årestedt, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linneuniversitetet

Handledare:

Docent Carina Elmqvist, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linneuniversitetet

Examinator:

Professor Kristofer Årestedt, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linneuniversitetet

Spikning:

Fredag 25 november 2022 kl. 10.00 på Universitetsbiblioteket, Växjö

För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström: pontus.bergstrom@lnu.se