avhandlingar

Disputation i arkeologi: Fredrik Gunnarsson

Titel: Det digitala uppdraget – Om uppdragsarkeologins möjligheter att skapa relevant kunskap i ett digitalt samhälle
Ämne: Arkeologi
Fakultet: Fakulteten för konst och humaniora
Datum: 19 januari 2022, kl 13:00
Plats: Fullriggaren, hus Magna, Kalmar samt digitalt via zoom webinar
Opponent: Professor Isto Huvila, Uppsala universitet
Betygsnämnd:
Fil dr, docent Anna Foka, Uppsala universitet
Fil dr, docent Giacomo Landeschi, Lunds universitet
Fil dr, länsmuseichef/landsantikvarie, Susanne Thedéen, Gotlands museum.
Ordförande: Professor Cornelius Holtorf, Linnéuniversitetet
Handledare: Professor Bodil Petersson, Linnéuniversitetet
Examinator: Professor Anders Högberg, Linnéuniversitetet
Spikning: 20 december, 2021, kl 13:15, universitetsbiblioteket, hus Stella, Kalmar

Delta gärna digitalt! Du ansluter till disputationen här.

Vaccinationsbevis vid ankomst

Med anledning av regeringens beslut gällande vaccinationsbevis gäller från och med den 1 december 2021 en rutin för kontroll av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vid Linnéuniversitetet. Giltigt vaccinationsbevis och giltig legitimation ska uppvisas vid inpassage till arrangemanget och är en förutsättning för deltagande. Detta gäller personer över 18 år.

Du kommer att bli ombedd att uppvisa giltigt vaccinationsbevis och giltig legitimation vid konferensregistreringen eller vid inpassage till arrangemanget (negativt covid-19 test godkänns inte). Kom i god tid till evenemanget och ladda ner ditt vaccinationsbevis i förväg, tack.

Läs mer om restriktionerna på regeringen.seDitt vaccinationsbevis beställs via covidbevis.se 

I salen gäller följande:

  • Max 8 personer i samma sällskap
  • Säkerhetsavstånd på en meter mellan varje sällskap