böcker
Disputation

Disputation i ekologi: Javier Alegria

Titel: Picophytoplankton seasonal dynamics in the Baltic sea 
Ämne: Ekologi
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 9 september 2022 kl. 09.30
Plats: Sal Lapis, Hus Vita, Kalmar och via Zoom
Opponent: Dr Nathan Ahlgren, Assistant professor in Biology, Clark University, USA
Betygsnämnd: Docent Agnes Karlsson, Stockholms universitet
Professor Elena Gorokhova, Stockholms universitet
Professor Daniel Vaulot, Nanyang Technical University, Asian School of the environment, Singapore
Ordförande: Professor Mark Dopson, Institutionen för biologi och miljö, Linneuniversitetet 
Huvudhandledare: Docent Hanna Farnelid, Institutionen för biologi och miljö, Linneuniversitetet 
Biträdande handledare: Professor Catherine Legrand, Institutionen för biologi och miljö, Linneuniversitetet 
Professor Jarone Pinhassi, Institutionen för biologi och miljö, Linneuniversitetet 
Examinator: Professor Jonas Waldenström, Institutionen för biologi och miljö, Linneuniversitetet 
Spikning: Fredagen den 19 augusti 2022 kl. 09.00, Universitetsbiblioteket, Kalmar

För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Linnéa Larsson: linnea.larsson@lnu.se