böcker
Disputation

Disputation i ekologi: Javier Alegria

Avhandlingens titel:

Picophytoplankton seasonal dynamics in the Baltic sea 

Forskarutbildningsämne:

Ekologi

Fakultet:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Datum:

Fredagen den 9 september 2022 kl. 09.30

Plats för disputation:

Sal Lapis, Hus Vita, Kalmar och via Zoom

Opponent:

Dr Nathan Ahlgren, Assistant professor in Biology, Clark University, USA

Betygsnämnd:

Docent Agnes Karlsson, Stockholms universitet
Professor Elena Gorokhova, Stockholms universitet
Professor Daniel Vaulot, Nanyang Technical University, Asian School of the environment, Singapore

Ordförande:

Professor Mark Dopson, Institutionen för biologi och miljö, Linneuniversitetet 

Huvudhandledare:

Docent Hanna Farnelid, Institutionen för biologi och miljö, Linneuniversitetet 

Biträdande handledare:

Professor Catherine Legrand, Institutionen för biologi och miljö, Linneuniversitetet 
Professor Jarone Pinhassi, Institutionen för biologi och miljö, Linneuniversitetet 

Examinator:

Professor Jonas Waldenström, Institutionen för biologi och miljö, Linneuniversitetet 

Spikning:

Fredagen den 19 augusti 2022 kl. 09.00, Universitetsbiblioteket, Kalmar

För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Linnéa Larsson: linnea.larsson@lnu.se