Avhandlingar
Disputation

Disputation i vårdvetenskap: Kim Wallin

Avhandlingens titel:

Balancing structure and flexibility in the ambulance service - the pursuit of professional judgement in caring and learning

Forskarutbildningsämne:

Vårdvetenskap

Fakultet:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Datum:

Torsdag 15 december 2022 kl 10:00

Plats för disputation:

Sal Wiksell, Hus K, Växjö och via Zoom

Opponent:

Professor Jan Nilsson, Karlstads universitet

Betygsnämnd:

Professor Elisabeth Carlson, Malmö universitetet
Professor Johan Berlin, Högskolan väst
Seniorprofessor Lena Fritzen, Institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Docent Mikael Rask, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Handledare:

Professor Ulrica Hörberg, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Examinator:

Docent Mikael Rask, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Spikning:

Tisdag 22 november 2022 kl 10:00 på Universitetsbiblioteket, Växjö

För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström: pontus.bergstrom@lnu.se