Avhandlingar

Disputation i arkeologi: Vivian Smits

Avhandlingens titel:

Kulturarvsparadoxen. Om uppdragsarkeologin och kulturarvets användning i samtiden.

Forskarutbildningsämne:

Arkeologi

Fakultet:

Fakulteten för konst och humaniora

Datum:

Tisdag 6 september 2022 kl 13:15

Plats för disputation:

Azur, Culmen, Kalmar

Opponent:

Docent Fredrik Svanberg, Nordiska museet

Betygsnämnd:

Professor Mattias Legnér, Uppsala universitet
Docent Karin Larsson Eriksson, Linnéuniversitetet
Professor Håkon Glørstad, Universitetet Oslo

Ordförande:

Professor Cornelius Holtorf

Handledare:

Professor Cornelius Holtorf

Examinator:

Professor Bodil Petersson

Spikning:

Måndag 15 augusti 2022 kl 13:15 på UB, Kalmar

Abstract

Avhandlingen ”Kulturarvsparadoxen. Om uppdragsarkeologin och kulturarvets användning i samtiden” undersöker hur relationen mellan kulturpolitik, uppdragsarkeologin och museum påverkar kulturarvet som skapas. Syftet är att undersöka hur uppdragsarkeologins resultat knyter an till de olika målgrupperna för uppdragsarkeologin med utgångspunkt i den centrala frågan Vad är meningsfull kunskap av relevans?

 

Azur, Culmen, Kalmar Carina Boman Lägg till i din kalender