Forest meetings
Seminarium

Forest Meeting 1: Samarbeten

Forest Meetings skapar en öppen, trygg, kunskapsbaserad mötesplats för diskussioner kring en av framtiden kärnfrågor – skogen.

När skogar möter ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner av hållbarhet, berörs en rad olika intressenter. De inkluderar industri, styrning, vetenskap, ursprungsbefolkningar. De inkluderar också en mängd arter, turism, konst och media – och mer. När intressenter möts måste också olika kunskapsuppfattningar och olika kulturer och språk mötas.

I detta Forest Meeting kommer vi att utforska hur vi på ett meningsfullt och effektivt sätt kan samarbeta mellan många former av intressenter. Vi kommer att göra detta genom att dra nytta av innovativa exempel på samarbete mellan intressenter och tillsammans skapa samarbetsprinciper att använda i följande sessioner.

Anmäl dig här

Om Forest Meetings

Projektet Forest Meetings skapar en öppen, trygg, kunskapsbaserad mötesplats för diskussioner kring en av framtiden kärnfrågor - skogen. Genom att mötas över disciplin- och sektorsgränser och genom att sammanföra vetenskapliga och konstnärliga metoder skapar vi förutsättningar för nya upptäckter och insikter kring hur vi kan vara med skogen.

Forest Meetings arrangeras av Kunskapsmiljö Linné Grön Hållbar Utveckling och designas av Mathilda Tham, Miranda Moss, Nasra Rashiid, Juliana Restrepo, Åsa Ståhl, Jorge Zapico.

Zoom Mathilda Tham Lägg till i din kalender