natur
-

Välkommen till inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum

Palliativt centrum arrangerar öppen föreläsningserie med syftet att inspirera utfirån engagerade teman kring palliativ vård.

Program

Oktober

  • 27/10, kl.15-16 - Stödgruppsverksamhet för barn och familjer som drabbats av dödsfall inom familjen

Helen Runesson, sjuksköterska Familjehälsan Växjö

November

  • 10/11, kl.15-16 - Mat och dryck vid palliativ vård

Annika Wahlqvist, Nutritionsansvarig dietist Enhet Kost omsorg Kalmar Kommun

 

Anmälan

Anmäla sig till respektive webinar senast en dag innan.

Webinar Zoom länk kommer efter anmälan.

Föreläsningar

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

- Zoom webinar, länk kommer efter anmälan Lisiane Heemann Lägg till i din kalender