Installationsföreläsning

UPPSKJUTET: Installationsföreläsningar av nya professorer, Kalmar

Eftersom den akademiska högtiden är framflyttad till fredag 25 mars, är även installationsföreläsningarna framflyttade. Vi återkommer med exakta datum.