Kvinnlig polisstudent, kopparstick

INSTÄLLD! Konferens: Nya studier i polisiärt arbete

Konferens i polisiärt arbete

I januari examinerar vi de första uppsatserna på kandidatnivå i polisiärt arbete. Ett tjugotal studenter, alla poliser, har under hösten undersökt och skrivit om aktuella polisfrågor. Uppsatsämnena spänner över vitt skilda områden som Polisens arbete med läktarvåld, polisers vapenpreferenser, polisiärt arbete vid brott i nära relation, personalfrågor, beredskapspolisen och samverkan mellan myndigheter för att nämna ett urval. 

Varmt välkomna att ta del av studenternas presentationer fredagen den 21 januari 13:15-16:30 i sal Myrdal i hus K, Växjö.

Alla är varmt välkomna! Ingen föranmälan behövs.