Animerad bild av jorden med IT-symboler
- Heldag
Conference

1st International Symposium on Digital Transformation

Den 15-16 februari 2022 anordnas ett internationellt symposium med fokus på digital transformation. Forskare från hela världen kommer att bjudas in för att dela med sig av sin forskning kring affärsinnovation och samhällsförändring möjliggjord tack vare digital teknik.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Forskarna utgörs både av seniorer och doktorander. Forskare som gjort en betydande mängd forskning inom digital transformation kommer att bjudas in som huvudtalare.

Läs mer på konferensen engelska sida.

Varmt välkommen!

- Heldag Linnéuniversitetet, Växjö, samt online Lägg till i din kalender