Elever i klassrum.
- Heldag
Konferens

Nordisk läroplansteoretisk konferens - Education between hope and happening

Nu är det dags för den nionde nordiska läroplansteoretiska konferensen. På temat "Education between hope and happening" är syftet att utveckla läroplansteorin och läroplansforskningen genom att samla nordiska läroplansteoretiska forskare.

Avslutad konferens

Konferensen har ambulerat mellan lärosäten i Sverige, Finland och Norge vartannat år med början 2005 vid Uppsala universitet. Senast hölls den vid Åbo akademi, Vasa, Finland, 2019.

Läroplansteori handlar om olika sätt att studera och förstå utbildningars mål, innehåll, genomförande och utfall. Inom det breda läroplansteoretiska fältet kan det handla om historiska läroplansanalyser, olika sätt att betrakta samtida utbildningsinnehåll och utbildningspolitik såväl som att studera undervisningspraktiker och hur de villkoras av olika samhälleliga förhållanden.

Konferensen är en fysisk två dagar med key-note-föreläsningar, seminarier, paneldiskussioner och en gemensam konferensmiddag den 20 oktober. Konferensen är begränsad till antalet deltagare. Det mindre formatet ser vi som en förutsättning för att ha tid att reflektera över frågor som rör läroplansforskningens utveckling och ställning i Norden och internationellt.

Både doktorander och seniora forskare är välkomna att presentera sina artikel- och forskningsprojekt inom eller med anknytning till läroplansteori under parallella paper-sessioner. Presentationer sker på skandinaviska eller engelska.

Tidigare konferenser

2005 Uppsala Universitet
2007 Örebro Universitet
2009 Linnéuniversitetet i Växjö
2011 Oslo Universitet
2013 Uppsala Universitet
2015 Örebro Universitet
2017 Göteborgs universitet
2019 Åbo Akademi, Vasa

- Heldag K-huset, Linnéuniversitetet Växjö Daniel Sundberg Lägg till i din kalender