Samarbetspartners CISA
- Heldag
Konferens

CISA-konferensen 2022

Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk i akut vård (CISA) bjuder in till årlig konferens den 20-21 oktober 2022. CISA-konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Regionsdagarna för intensiv- och perioperativ vård och Blåljusstiftelsen.

Konferensen 2022 kommer att bli digital.

Årets konferensteman

Huvudtemat för årets CISA-konferens är Beredskap vid akut kris och vardagliga utmaningar - från sär- till samhällsintresse.

Övriga teman är:

Framtidens beredskap vid kris och krig
Från särintresse till samhällsintresse?

Prioriteringar och miljö
Pys och suck – vem orkar vårdas och vårda på IVA?

Akuta händelser i landsbygd
Vågar vi leva på landet i morgondagens samhälle?

Patientsäker anestesi- och operationssjukvård
Utmaningar i den dagliga vården – vågar vi bli opererade?

Anmälan

Här anmäler du dig till CISA-konferensen 2022.

 

Här kan du läsa mer om CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård).

Hållbart evenemang

CISA-konferensen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Online Anders Svensson Lägg till i din kalender