Deltagare vid digitala kompetensdagen
Heldag
Konferens

Digitala kompetensdagen 2022

Syftet med digitala kompetensdagen är att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg, kunskap och möjlighet till omvärldsbevakning. Årets konferens genomförs fysiskt den 1 november 2022.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Digitala kompetensdagen hålls på Linneuniversitetet i Växjö och är ett samarrangemang mellan AV-Media Region Kronoberg och Linneuniversitetet.

Mer information om Digitala kompetensdagen och anmälan sker på https://avmedia.kronoberg.se/digital-kompetensdag/

Responsive header image

Hållbart evenemang

DIGDAG är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

Heldag Linnéuniversitetet Katrin Lindwall Lägg till i din kalender