Eco-Tech-bild
- Heldag
Internationell konferens

Linnaeus Eco-Tech 2022

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Linnaeus Eco-Tech 2022 är en återkommande konferens för forskare, företag och studenter med ett särskilt intresse för miljö. 

Linnaeus Eco-Tech arrangeras av Linnéuniversitetet i Kalmar, Sverige, vartannat år, och har varit en akademisk tradition sedan 1997. Ett av dess huvudmål är att främja forskning och utbildningssamarbete mellan länderna runt Östersjön mot en ökad hållbarhet. Det har blivit mer och mer uppenbart att miljöfrågorna har stigit från lokalt till regionalt till globalt problem.

Linnaeus Eco-Tech är en internationell konferens som lockar deltagare från hela världen, varför konferensspråket är engelska - se vidare konferensens engelska webplats för fortlöpande uppdaterad information: lnu.se/en/eco-tech

- Heldag Online och on site, Linnéuniversitetet, Kalmar Lägg till i din kalender