Bilden visar ett uppslaget räknehäfte och en person som räknar en matematikuppgift.skriver
Heldag

Nationell konferens om särskilda utbildningsbehov i matematik

Temat för konferensen kommer att vara "Att kunskapa om särskilda utbildningsbehov i matematik". Ett samarrangemang av Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö universitet.

Tillsammans har vi en vision att kunna bidra till en kunskapsbaserad skolutveckling med fokus på specialpedagogiska frågor i matematik. Genom att skapa engagemang kring detta tema möjliggör vi för utveckling av kunskap och bildning i frågan.

Konferensen bidrar till detta genom att verka för vetenskaplighet och erbjuder möjlighet till reflektion. I tillägg utgör konferensen en unik möjlighet för forskning och praktik att skapa delaktighet i sina respektive verksamheter.

Konferensen samordnas av Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö universitet.

Kontaktpersoner:
Linnéuniversitetet, Malmö universitet: Helena Roos (helena.roos@lnu.se)
Linköpings universitet: Tuula Koljonen (tuula.koljonen@liu.se)
Örebro universitet: Anette Bagger (anette.bagger@oru.se)

Viktiga datum & konferensavgift

  • Anmälan om deltagande: öppnar 28 mars och stänger 17 oktober
  • Från och med 28 mars (samtidigt som anmälan öppnar) kan du också skicka in ditt konferensbidrag
  • 10 oktober är sista datum för att lämna in ditt konferensbidrag
  • 17 oktober får du besked om ditt paper blivit antagen


Konferensavgift: 500 kr

Ett hållbart evenemang

Bilden visar en fjäril som är symbol för hållbara evenemang

"Nationell konferens om särskilda utbildningsbehov i matematik" är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang

Heldag Online Lägg till i din kalender