Händer som håller en jordglob mot en bakgrund av ett öppet landskap
-
Konferens

Rural Entrepreneurship in Times of Transformation

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Syftet med denna konferens är att utveckla och stärka den akademiska gemenskap som forskar om samhällsutmaningar och entreprenörskapets betydelse för landsbygden i tider av omvandling.

Under konferensen arrangeras workshops i syfte att utveckla framtida forskningsbidrag i ämnet. Efter konferensen kommer ett urval av bidrag att erbjudas möjlighet till fortsatt utveckling för publicering i ett specialnummer av Entrepreneurship and Regional Development med samma ämne och titel som konferensen.

Forskare som är intresserade av entreprenörskap på landsbygden är välkomna. Konferensarrangörerna tar sin utgångspunkt i entreprenörskap och landsbygdsstudier men uppmuntrar tvärvetenskapliga förhållningssätt och perspektiv. Forskare på alla nivåer från doktorander till professorer är välkomna att delta i denna utvecklingskonferens.

Mer information om konferensen och dess innehåll kommer att publiceras på den engelska konferenssidan löpande. Håll utkik!

 

- Online konferens William . B Gartner Lägg till i din kalender