Händer som håller en jordglob mot en bakgrund av ett öppet landskap
-
Konferens

Rural entrepreneurship in times of transformation

Syftet med denna konferens är att utveckla och stärka den akademiska gemenskap som forskar om samhällsutmaningar och entreprenörskapets betydelse för landsbygden i tider av omvandling.

Under konferensen arrangeras workshops i syfte att utveckla framtida forskningsbidrag i ämnet. Efter konferensen kommer ett urval av bidrag att erbjudas möjlighet till fortsatt utveckling för publicering i ett specialnummer av Entrepreneurship and Regional Development med samma ämne och titel som konferensen.

Forskare som är intresserade av entreprenörskap på landsbygden är välkomna. Konferensarrangörerna tar sin utgångspunkt i entreprenörskap och landsbygdsstudier men uppmuntrar tvärvetenskapliga förhållningssätt och perspektiv. Forskare på alla nivåer från doktorander till professorer är välkomna att delta i denna utvecklingskonferens.

Mer information om konferensen och dess innehåll kommer att publiceras på den engelska konferenssidan löpande. Håll utkik!

 

- Hus Vita, sal Vi 1158, Universitetskajen Kalmar William . B Gartner Lägg till i din kalender