Folksamling i utomhusmiljö
Heldag
Konferens

Tolkars kunskaper. Språklig rättvisa och likvärdig samhällsservice.

Konferensen ”Tolkars kunskaper. Språklig rättvisa och likvärdig samhällsservice” vänder sig till aktörer som på olika sätt arbetar med integration och migration. Välkommen till Linneúniversitet den 24 maj 2022.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

I centrum för konferensen står tolkars kunskaper. Tolkar i offentlig verksamhet är en yrkesgrupp som varje dag deltar i möten inom många olika välfärdsområden. Det innebär att tolken blir ett vittne till det som sker i möten mellan personal och klienter som inte behärskar svenska. Det är dessa för tolkyrket unika erfarenheter som vi vill lyfta fram som en viktig resurs att ta vara på. Tolkars kunskaper handlar om allt från att ha kompetens i att tolka till att också ha kunskap om de verksamheter de tolkar inom samt om situationen för de klienter med migrationserfarenheter. Konferensen belyser tre teman:

  • Tema 1: Språklig rättvisa - tillit och rättigheter bland flyktingar och invandrare
  • Tema 2: Interprofessionellt utbyte – mellan tolkar och andra välfärdsprofessioner
  • Tema 3: Professionalisering av tolkyrket – höjd status och medvetenhet om de egna kompetenserna

Dagen innehåller också diskussioner om dessa områden och hur vi tar erfarenheter från projektet Kulturdialog genom tolk vidare.

Om konferensensdagarna
Välkommen den 24 maj 2022 kl 09.00-15.30 till Linnéuniversitets campus i Växjö. Konferensen är kostnadsfri och fika och lunch ingår. Vi arbetar för ett hållbart samhälle så all förtäring kommer att vara vegetarisk.
Registrering och fika finns uppdukad från kl 09.00 och dagens program startar 9.30. Dagen avslutas 15.30 med en "grab and go fika". På den här sidan kommer vi efter hand fylla på med mer information.

Konferensen är ett samarbete med Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Nu är konferens igång vid Linnéuniversitet i Växjö.

Konferensarrangörer på bild
Konferensarrangörerna vid dagens registrering.
Konferensdeltagare på bild
Konferensdeltagare.
Samtal

Nyhet 23 maj på Lnu.se relaterad till konferensen: Tolkars kunskaper om kulturkrockar och språkproblem – en outnyttjad samhällsresurs

Heldag Ikeasalen hus N Kristina Gustafsson Lägg till i din kalender