Bilden visar ett övergångsställe med människor, fotograferat från ovan.
-
Konferens

Trygghetsskapande arbete: forskning och praktik i samverkan

Välkomna till Linnéuniversitetets konferens trygghetsskapande arbete: forskning och praktik i samverkan. Konferensen vänder sig till poliser, kommunanställda, forskare och andra som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Inledande föredragshållare är forskare och experter från universitet och myndigheter.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete och Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) vid Linnéuniversitetet anordnar årligen konferenser på det brottsförebyggande och trygghetsskapande området.

Bild på Peter Aronsson
Peter Aronsson, rektor för Linnéuniversitetet, inviger konferensen.
Bild på Nedjma Chaouche
Nedjma Chaouche är konferensens moderator. Nedjma är journalist med erfarenhet från såväl public service som kommunikationsansvarig vid myndigheter och organisationer.

Ett hållbart evenemang

Symbol för hållbara evenemang

Konferensen "Trygghetsskapande arbete: forskning och praktik i samverkan" är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang

- Hörsal Fullriggaren, hus Magna, Linnéuniversitetet, Kalmar Niklas Roth Lägg till i din kalender