licentiatuppsatser
Licentiatseminarium

Licentiatseminarium i svenska språket: Ann-Charlotte Rohman Roth

Titel:
”Här ska kraften vara på!” Interaktion vid körövningar – en studie av instruktioner om luft och andning.

Ämne:
Svenska språket

Fakultet:
Fakulteten för konst och humaniora

Datum:
9 december, 2022, kl. 13.15

Plats:
sal Homeros, Linnéuniversitetet, Växjö

Opponent:
Docent Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen, avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Ordförande:
Professor Päivi Juvonen, Linnéuniversitetet

Handledare:
Professor Leelo Keevallik, Linköpings universitet
Universitetslektor Pia Bygdéus, Linnéuniversitetet

Examinator:
Professor Päivi Juvonen, Linnéuniversitetet

Ledamöter i betygsnämnd
Docent Ali Reza Majlesi, Stockholms universitet
Lektor Anna Ekström, Linköpings universitet
Docent  Susanna Karlsson, Göteborgs universitet