licentiatuppsatser
Licentiatseminarium

Licentiatseminarium i arkeologi: Ellinor Sabel

Titel:  Deltagande arkeologi. Värden och praktiker.

Ämne: Arkeologi

Fakultet: Fakulteten för konst och humaniora

Datum: 28 november 2022, kl. 13:00 

Plats:  sal Azur, Hus Vita, Linnéuniversitetet, Kalmar och via zoom. Klicka här för zoom-länk

Opponent: professor Mats Burström, Stockholms universitet

Betygsnämnd: Fil Dr. Björn Nilsson, Fil Dr. i arkeologi, Universitetsmuseet i Bergen, docent Peter Skoglund, Linnéuniversitetet och Fil Dr Katherine Hauptman, chef för Sveriges Museum om Förintelsen, Historiska museet

Ordförande: professor Cornelius Holtorf 

Handledare: professor Liv Nilsson Stutz

Examinator: professor Cornelius Holtorf