Hus N på campus i Växjö
Licentiat

Licentiatseminarium i byggteknik: Pierre Landel

Titel: Wind-induced vibrations in tall timber buildings - Design standards, experimental and numerical modal analyses

Ämne:
Byggteknik

Fakultet:
Fakulteten för teknik

Datum:
Torsdagen den 9 juni 2022 kl. 10.00

Plats
N1017, Hus N, Växjö

Opponent
Associate professor Petter Juell Nåvik, NTNU - Norwegian University of Science and Technology, Norge
 
Ordförande
Tekn. Dr. Åsa Bolmsvik, Skanska
 
Huvudhandledare
Docent Andreas Linderholt, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:
Professor Marie Johansson, Linnéuniversitetet
Professor Sigurdur Ormarsson, Linnéuniversitetet

Examinator
Professor Thomas K. Bader, Linnéuniversitetet

En Zoom-länk kommer att publiceras här ett par timmar innan semiariet börjar.

N1017, Hus N, Växjö Pierre Landel Lägg till i din kalender