Ola Kronkvist under Almedalen

Linnéuniversitetet i Almedalen 2022

Linnéuniversitetet finns på plats i Visby med tre programpunkter den 4 juli, under Almedalsveckans måndag. Våra forskare pratar om vad som är vetande och tyckande när det gäller trygghetsmätningar, hur skolan möter hotet mot demokratin och en panel samtalar om vilka som bör politiker och journalister.

Program den 4 juli

8:15-9.15 Att verka i demokratins tjänst. Vem bör bli politiker eller journalist?

Spelreglerna som vi förut tog för givna i det offentliga samtalet gäller inte längre. Vi behöver förhålla oss till en medielogik som söker tydliga svar och ställningstaganden, samtidigt som samtalsklimatet i sociala medier snabbt kan svartmåla de samma.

Lösningar på komplicerade samhällsproblem är aldrig svarta eller vita, men ska ändå rymmas i en klickbar rubrik eller i ett twitterinlägg. Både politiker och journalister verkar i demokratins tjänst, men i olika roller som båda är centrala för att demokratin ska fungera. Vilka krav ställs på dessa roller idag? Och hur skapar vi ett konstruktivt och respektfullt samtalsklimat, enskilt och tillsammans? Vi välkomnar dig till ett samtal mellan en politiker, journalist och forskare om det demokratiska uppdraget och om att gemensamt hitta det konstruktiva demokratiska samtalet.

Passet inleds av Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson som talar kort om akademins roll för att anta samhällsutmaningarna.

Medverkande:
Diamant Salihu, journalist, Sveriges Television
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet
Hanna Andersson, projektledare för Demokratijouren, Medieinstitutet Fojo, Linnéuniversitetet
Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet
Nedjma Chaouche, samtalsledare

9.30 Hur ska svensk skola möta hotet mot demokratin? Utmaningar och prioriteringar i en osäker omvärld

Skolan har ett av de viktigaste uppdragen i kampen för att motverka ifrågasättandet av demokratin. Vilka frågor bör prioriteras och vilken väg ska svensk skola ta för att vända den negativa trenden? Hur ska framtidens lärare och skolledare arbeta för att uppnå läroplanernas tydliga demokratiuppdrag?

Den liberala demokratin är ifrågasatt och av många ansedd till och med som hotad. Fler och fler länder tar steg i en odemokratisk riktning. För att motverka den negativa samhällstrenden har svensk skola ett av de viktigaste uppdragen och ett tydligt framskrivet demokratiuppdrag i läroplanerna. Uppgiften att förmedla kunskap om demokratiska värderingar och kompetenser för att barn och elever ska leva i och kunna vara delaktiga i framtidens samhälle. Om skolan misslyckas i sin uppgift kommer auktoritära värderingar att ytterligare stärkas och demokratin förbli hotad, men hur viktigt anser medborgarna att demokratiuppdraget är? Är det viktigt att prioritera demokrati- och värdegrundsarbete i en tid när elevernas kunskapsresultat sjunkit? Utifrån den senaste medborgarundersökningen gjord vid Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetet presenteras ny forskning om allmänhetens uppfattningar om vilka frågor som svensk skola bör prioritera.

Medverkande:
Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap och prefekt vid institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet

10.15 Brott och (o)trygghet – Hur kan vi skilja mellan vetande, troende och tyckande?

Människors trygghet från brott är viktig för ett demokratiskt samhälle, men hur kan vi få tillförlitliga kunskaper om detta? Det finns en rad fallgropar, och debattörer blandar gärna åsikter med fakta för att vinna politiska poänger.

Forskare möter praktiker i en panel efter en kortare föreläsning.

Medverkande:
Peter Lindström, professor i kriminologi, Linnéuniversitetet
Ola Kronkvist, prefekt vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Linnéuniversitetet
Conny Johansson, kommunpolis i lokalpolisområde Gotland, Polisen

Här är vi

Vi håller våra tre programpunkter måndagen den 4 juli i sal D22 på plan 2 på hus D, Campus Gotland, Uppsala universitet. Vi kommer även att sända live från Visby – länk till sändning kommer senare. Välkommen!

Vi har fler forskare som deltar i Almedalen 

Vi har även forskare som medverkar hos andra arrangörer i Almedalen. 

Måndag den 4 juli

Lever vi i migrationens tidsålder?

Medverkande: Christina Johansson, Docent i Internationell migration och etniska relationer, Malmö universitet, Humtank, och Beate Schirrmacher, Litteraturvetare, Linnéuniversitetet, Humtank.
Arrangör: Tankesmedjan Humtank.

Tid och plats: kl 11:00–11:15 på Hamnplan, H231.

Polisiär kompetens – en nyckel till ett tryggare samhälle

Medverkande: Lena Nitz, Ordförande, Polisförbundet, Anna Jinghede, Polis och poddare, Ljungdahl & Jinghede, Lena Ljungdahl, Polis och poddare, Ljungdahl & Jinghede, Ola Kronkvist, Prefekt vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Linnéuniversitetet, Maria Strömkvist, Riksdagsledamot Justitieutskottet, Socialdemokraterna, Martin Marmgren, Rättspolitiske talesperson, Miljöpartiet och Andreas Carlson, Rättspolitisk talesperson, KD.
Arrangör: Svenska Polisförbundet

Tid och plats: kl 11:00–12:15 på Strandgatan 19, "TCO-landet"

Kan romaner stärka demokratin?

Medverkande: Tobias Bromander, Statsvetare, Linnéuniversitetet, och Beate Schirrmacher, Litteraturvetare, Linnéuniversitetet, Humtank.
Arrangör: Tankesmedjan Humtank

Tid och plats: kl 13:00–13:15 på Hamnplan, H231.

Kan du bekräfta att det är så här? Det beror på hur man ser på det

Medverkande: Hanna Andersson, Journalist, Medieinstitutet Fojo, och Beate Schirrmacher, Litteraturvetare, Linnéuniversitetet, Humtank.
Arrangör: 

Tid och plats: kl 14:00–14:15 på Hamnplan, H231.

Tisdag den 5 juli

Vem äger tanken? Upphovsrätten och den akademiska friheten

Medverkande: Sanna Wolk, ordförande, Sveriges universitetslärare och forskare SULF, Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet, Åsa Steholt Vernerson, vice ordförande/VD, Läromedelsföretagen/Gleerups, Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna. 
Arrangör: Läromedelsförfattarna

Tid och plats: Knägränd 3, "Läromedelsförfattarnas hus"

Titta på film eller läsa en serie – kan det bidra till digital mediekunnighet?

Medverkande: Beate Schirrmacher, Litteraturvetare, Linnéuniversitetet, Humtank, och Lovisa Brännstedt, Antikforskare, Lunds universitet, verksamhetsledare Humtank. Arrangör: Tankesmedjan Humtank.

Tid och plats: kl 14:30–14:45 på Hamnplan, H231.

Onsdag den 6 juli

Behöver vi konst för att rädda planeten?

Medverkande: Beate Schirrmacher, Litteraturvetare, Linnéuniversitetet, Humtank, Mats Berglund, Historiker, Stockholms universitet, Miljöpartiet.
Arrangör: Tankesmedjan Humtank.

Tid och plats: kl 12:30–12:45 på Hamnplan, H231.

Skolledardagen - vad behöver en rektor kunna?

Medverkande: Nina Svensson, Rektor, Mellersta förstadsskolan i Malmö, Anders Duvkär, Enhetschef Enheten för ledning och professionsutveckling, Skolverket, Gunnar Berg, Professor Emeritus, Mittuniversitetet, Monica Sunde, Direktör/avdelningschef, SKR, Göran Isberg, Utbildningsdirektör, Jönköpings kommun, Daniel Nordholm, Utbildningschef, Uppsala Universitet, Åsa Hirsh, Utbildningschef, Göteborgs universitet, Björn Ahlström, Utbildningschef, Umeå universitet, Susanne Sahlin, Utbildningschef, Mittuniversitetet
Arrangör: Mittuniversitetet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karlstad universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet

Tid och plats: kl 13:00-16:00

Lägg till i din kalender