Påslagen laptop där många deltagare syns i en digital konferens
Öppen föreläsning

Linnéuniversitetet Live: Digitala möten och konferenser – hållbara och tillgängliga mötesformer INSTÄLLD

Hur skapar vi digitala möten och konferenser som är interaktiva, engagerande och inkluderande? Vilka möjligheter finns idag och vilka nya tekniker och plattformar finns framöver?

Under pandemin har digitala möten och konferenser blivit vardagsmat. Tekniken fungerar oftast bra men många möten präglas av envägskommunikation och svårigheter att skapa gruppdynamik och gemenskap. Kom och lyssna på Alastair Creelman, e-lärande specialist vid Sektionen Högskolepedagogik, Universitetsbiblioteket. 

Alastairs har publicerat många artiklar om möten och konferenser, ett urval hittar du via länkarna nedan: 
https://acreelman.blogspot.com
From exclusive conferencing to community building – S Thomsen & A Creelman

Välkomna!

Ingen föranmälan krävs.

Linnéuniversitetet Live 

är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.

Se samtliga evenemang i Linnéuniversitet Live


Omnispace, Hus Stella, Linnéuniversitetet, Kalmar Linda Leonhardt Lägg till i din kalender