Öppen föreläsning där bild visar träklossar med text: Climate Crisis
Öppen föreläsning

Linnéuniversitetet Live: Vi lever i ett planetärt klimatnödläge

Det framgår allt tydligare i livets alla aspekter. Men vad menas med begreppen ”klimat” och ”nödläge,” och vad händer när de förs samman i ett ”klimatnödläge”? Vad innebär det för oss att orientera oss etiskt, kulturellt, politiskt och kunskapsmässigt till klimatets ofattbara komplexitet och i synnerhet till begreppet ”nödläge”? Hur kan vi skapa handlingsutrymmen i relation till tidsperspektiv och skalor som är svåra att greppa?

Centre for Climate Emergency Studies (Centrum för klimatnödlägesstudier) är en transdisciplinär plattform för forskning, utbildning och handling relaterad till klimatnödläget. I centrets verksamhet möts kritiska teoretiska, vetenskapliga och inte minst konstnärliga perspektiv och metoder. Fokus är på experimenterande, kreativitet, kritikalitet och klimatnödlägesrelaterad handling.

Presentationen kommer att ha ett särskilt fokus på den kurs inom klimatnödlägesstudier som startar upp till hösten. Stor del av utbildningen består av samverkansprojekt som vi nu söker partners till.


Medverkande:
Ola Ståhl, Jørgen Bruhn, Pernilla Severson och Åsa Nilsson Skåve, Centrum för klimatnödlägesstudier (Centre for Climate Emergency Studies).

Mer information om kurs inom klimatnödlägesstudier:  https://lnu.se/kurs/klimatnodlagesstudier/vaxjo-engelska-ht/

Mer information om plattformen: 
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/centre-for-climate-emergency-studies/

Välkomna!

Ingen föranmälan krävs.

Linnéuniversitetet Live 

är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.

Se samtliga evenemang i Linnéuniversitet Live


Omnispace, Hus Stella, Linnéuniversitetet, Kalmar Linda Leonhardt Lägg till i din kalender