Öppen föreläsning där bilden visar studenter och lärare runt ett bord som samarbetar och skriver på post-it lappar i ett projektmed post-it lappar i olika färger olika posti-it
Öppen föreläsning

Linnéuniversitetet Live: Studentdrivna idéer och entreprenörskap

Ett universitet är den perfekta platsen för kreativa möten - här möts studenter med olika intressen, kulturer, erfarenheter och kunskaper. Drivhuset är en ideell stiftelse som verkar för att skapa dessa kreativa möten och stötta studenter som vill utveckla sina idéer och sitt entreprenörskap.

Vi kommer att berätta mer om hur Drivhuset arbetar och om de spännande idéer och företag som vuxit fram här. Vi vill också inspirera dig och din verksamhet till att ta del av det driv och den idérikedom som finns hos Kalmars studenter!

Nyfiken på vad Drivhuset arbetar med?
www.drivhuset.se/kalmar

Medverkande: Tova Persson, verksamhetschef och idéutvecklare Drivhuset Kalmar

Välkomna!

Ingen föranmälan krävs.

Linnéuniversitetet Live 

är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.

Se samtliga evenemang i Linnéuniversitet Live


Omnispace, Hus Stella, Linnéuniversitetet, Kalmar Linda Leonhardt Lägg till i din kalender