Marie Bennedahl
Lunchföreläsning

Lunchföreläsning FKH hållbar utveckling och lika villkor: ”Jag hade mycket hellre rest tillbaka till Amerika”: Kvinnors erfarenheter av att emigrera till USA och återvända igen

I den här lunchföreläsningen berättar Marie Bennedahl, forskare inom LNUC Concurrences, om det pågående forskningsprojektet kring kvinnors erfarenheter av att emigrera till USA i början av 1900-talet och sedan återvända till Sverige.

Studien utgår från intervjuer med kvinnliga emigranter som spelades in mellan 1977 och 1980, där de med egna ord berättar om sina upplevelser och där det blir uppenbart att villkoren för kvinnliga respektive manliga emigranters villkor skilde sig mycket åt. Det bortglömda källmaterialet vittnar om spännande äventyr med bland annat isberg på överfarten, tågresor till ruffiga gruvstäder, innovativa sjukvårdsgärningar under världskrigen, och om en bitterhet och sorg till följd av det svala bemötandet vid återvändandet till Sverige. Kvinnor som banade väg för det mer jämställda land vi lever i idag, men som tidigare förpassats till arkivens glömska får här återigen möjlighet att göra sina röster hörda.

Zoom https://lnu-se.zoom.us/j/66950881903?pwd=Nlo1Q2N4WW11TEVLNFBjMzhFbXlPUT09 Kristina Johansson Lägg till i din kalender