Lunchföreläsning i hållbar utveckling och lika villkor

Lunchföreläsning hållbar utveckling och lika villkor

Projektet lyfter fram ensamstående kvinnors erfarenheter av att emigrera till USA och sedan återvända till Sverige i början av 1900-talet. Studien utgår från intervjuer med kvinnliga migranter som spelades in 1977-1980.

I FKHs fakultetsgemensamma arbete med hållbar utveckling och lika villkor genomförs lunchföreläsningar för fakultetens personal där temat ska vara just hållbarhet och/eller lika villkor. Vi aldrig kan få för mycket information och inspiration och att föreläsningar på ca 30 minuterär ett smidigt sätt att nå ut.

Målet är breddad och ökad kunskap kring frågorna hållbar utveckling och lika villkor

Syftet är att dessa nya kunskaper och insikter kan inspirera till nya kunskaper, arbetsmodeller och samarbeten

Målgruppen är FKHs personal

Föreläsare är en lärare/forskare/doktorand på FKH

Upplägget är en lunchföreläsning 12.00 – ca 12.30. Tanken med lunchföreläsning är att man ska kunna delta via Zoom och samtidigt inta sin lunch, inga prestationer krävs av deltagarna

Zoom Kristina Johansson Lägg till i din kalender