skolklass gör experiment som filmas med iPad
Lunchseminarium

Interkulturalitet i lärarutbildningen

Välkommen till ett lunchseminarium som arrangeras av kunskapsmiljön Utbildning i förändring. Seminarieserien riktar sig till alla lärare och forskare som arbetar med lärarutbildning eller frågor relaterade till skolan.

Dagens lunchseminarium

Titel och innehåll

Öppet seminarium om interkulturalitet i lärarutbildningen

Det finns mycket forskning som pekar på lärarnas betydelse för att utbilda elever i frågor om demokrati, mångfald och inkludering i skolan men hur kommer detta in i lärarutbildningen? Vi detta seminarium inbjuds forskare vid Linnéuniversitetet att kort presentera sitt perspektiv på interkulturalitet i lärarutbildning och skolan. Seminariet skall utgöra ett först steg till författandet av en antologi på temat interkulturalitet i lärarutbildningen.

Seminariet hålls via denna zoom-länk.

Om lunchseminarieserien

För att möta samhällsutmaningar inom skolans område vill Kunskapsmiljön Utbildning i förändring (UiF) ta ett brett grepp om frågan om skolans kunskapsresultat och relatera den till såväl innehållsliga, kontextuella och strukturella aspekter. Vi vill skapa en kreativ flervetenskaplig miljö som tar fram och sprider kunskap om skolan, stödjer forskningssamarbeten mellan våra forskningsmiljöer och utgöra en arena för kompetensutveckling för lärare på lärarutbildningen.

UiF stödjer olika typer av forskning och utvecklingsprojekt kopplade till lärarutbildningen. I syfte att sprida kunskapen startar vi under våren 2022 en serie lunchseminarier i zoom första tisdagen varje månad klockan 12.15-13.00.