Hus Culmen, Universitetskajen

Nätverksträff för historielärare

Denna träff har systrarna Stephens vid Huseby som tema. Vid träffen får vi ta del av två föredrag om Florence Stephens respektive hennes yngre systrar Mary och Maggie. Föreläsarna kommer i sina respektive föredrag att ge oss en inblick i sin forskning om dessa kvinnor.

Erik Wångmar är docent i historia och arbetar som lektor i statsvetenskap och historia på Linnéuniversitet i Växjö. Hans forskning handlade tidigare mest om kommunhistoria, men har på senare år främst gällt brottshistoria, historiografi och personhistoria. Föredraget kommer att utgå från den biografi över Florence Stephens som Wångmar utgav 2020. Det sker en särskild betoning på det förhållandevis breda otryckta källmaterial från arkiv som har använts för denna studie: Huseby gods- och bruksarkiv, Florence Stephens personarkiv, liksom personarkiven från hennes föräldrar och systrar, kommunarkiven i Alvesta och Växjö samt olika domstolsarkiv som förvaras i Landsarkivet i Vadstena. Även forskning med tidningsmaterial kommer att beröras något.

Malin Lennartsson är docent i historia och prefekt på institutionen för kulturvetenskaper. Hennes forskning har framför allt rört tidigmodern tid men också 1800- och 1900-talens historia, alltid med ett intresse för individens roll i historien och de personliga relationernas betydelse. Föredraget handlar om de yngre systrarna Stephens, Mary och Maggie, inte lika kända – eller ökända – som sin storasyster Florence men med fängslande livsöden som vi får insyn i genom de många brev de skrev och fick från familj, släktingar, vänner och älskare.

Anmälan sker via e-post till adress kristina.kakoulidou@lnu.se senast den 7 oktober. Vi bjuder på kaffe och i samband med anmälan meddelar du eventuella allergier.

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar Kristina Kakoulidou

Sal Ockra, Hus Culmen på Universitetskajen, Kalmar Kristina Kakoulidou Lägg till i din kalender