Universitetskajen

INSTÄLLD! Nätverksträff för historielärare

Det är inställd på grund av sjukdom.

Inför hösten 2022 revideras läroplanens inledande delar. En ny skrivning är ”sexualitet, samtycke och relationer” och en annan är ”skolans ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.” Höstens första nätverksträff aktualiserar dessa nya skrivningar.

Marie Eriksson är Fil. Dr. i historia och universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hon bedriver forskning både i historia och i socialt arbete, där huvudspåret är våld och genus – men med ett intersektionellt perspektiv som inkluderar även klass och etnicitet. I sin historiska forskning har Eriksson bland annat lämnat bidrag till vår kunskap om mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet, och om kvinnors våldsutövning under 1800-talet. Hennes forskning i socialt arbete handlar också om våld i nära relationer, och på senare år har hon särskilt intresserat sig för ekonomiskt våld.

Med avstamp i en föreläsning om mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet under 1800-talet belyser Eriksson hur våld i nära relationer växte fram som ett socialt problem, och hur det kopplades till genus och klass – både i den offentliga politiska diskussionen, och i lokalsamhällets hantering av problemet. I föreläsningen gör Eriksson också kopplingar till vår egen tid, och inspirerar till reflektion och diskussion om hur kunskapsområdet kan behandlas i historieämnet – i relation till läroplanens nya skrivningar om ”sexualitet, samtycke och relationer” – samt hur lärare i historieundervisningen kan synliggöra och diskutera könsmönster som kan påverka människors möjligheter och val.

Anmälan sker via e-post till adress kristina.kakoulidou@lnu.se senast den 5 september. Vi bjuder på kaffe och i samband med anmälan meddelar du eventuella allergier.

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar Kristina Kakoulidou

Sal Fo 1011, hus Forma, Universitetskajen i Kalmar Kristina Kakoulidou Lägg till i din kalender