Lekande barn på fritidshem.
Nätverksträff

Nätverksträff för lärare i fritidshem 18 maj 2022

Det regionala nätverket för lärare i fritidshem bjuder in till en heldag med kompetensutveckling. Tema för dagen är: Rastverksamhet.

När: Onsdagen den 18 maj
Var: K1076, Hus K, Campus Växjö
Tid: kl. 8.30 - ca 16.00
Sista anmälningsdag: 9 maj men gärna så snart som möjligt, begränsat antal.
Anmälan mejlas till bodil.jullesson@lnu.se

Du som är med i Facebook-gruppen kan också anmäla dig där.

Nätverket bjuder på förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika, glöm därför inte anmäla eventuell specialkost.

Syftet med nätverket är att lärande och utveckling ska ske mellan universitetets forskning och utbildning samt skolväsendet i form av fritidshemmets lärare och verksamhet i regionen.

Program

8.30-9.00 Fika
9.00 Uppstart
9.15 Olof Jonsson föreläser om rasten: möjligheternas mellanrum
11.15 Karin Källerholm och Magnus Åberg berättar om deras satsning på rastverksamheten på Astradskolan i Ljungby
12.00-13.00 Lunch
13.00 Malin Kardell Norrgårdsskolan i Vetlanda berättar om rastverksamheten med ledorden pröva, lära, leva. Norrgårdsskolan ingår även i regeringens projekt rörelsesatsning i skolan.
13.30 Workshop och gruppdiskussioner
15.00 Fika
15.30 Avslut/reflektion/frågor

Universitetet står för samordning av nätverket, fika, lunch och lokal, respektive huvudman/kommun ersätter sin personal för arbetstid och vikarie.