Nätverksträff

Matematikundervisning utifrån Singaporemodellen – är det ett framgångsrecept för Sverige?

Välkommen till en träff med nätverket Matematik i kulturmiljö.

Matematikundervisning utifrån Singaporemodellen – är det ett framgångsrecept för Sverige?

Internationella kunskapstester tex TIMSS och PISA anses visa att svenska elevernas matematematikkunskaper är inte särskild smickrade jämfört med några asiatiska länder – detta är oroande, given matematikens roll i samhället.

Ett land som lyfts fram som ett gott exempel på hur undervisning i matematik kan reformeras för ökad måluppfyllelse är Singapore. 

I nätverksträffen den 2: a mars kommer vi få inblick i hemligheten bakom Singapores framgång med undervisning i matematikämnet – Vad är det? Hur kan det implementeras i undervisning?

Föreläsare

Cecilia Christiansen är läromedelsförfattare, lärarfortbildare och lärare i matematik åk6-9. Hon fick Guldäpplet 2017, Ingvar Lindqvist-pris i matematik 2000 och Gleerups matematikstipendium 2010 med motivering: ”Med stort engagemang och uppfinningsrikedom kombinerar hon klok pedagogik med nya idéer, där tekniken blir ett redskap för att ge eleverna ökade möjligheter att utveckla sitt kunnande i matematik”

 

Program

kl. 13:00-14:15, Åk 1-6
kl. 14:30-16:00, Åk 6-gy

Zoom länk: (kommer att delges dagen innan föreläsningen)

Viktigt att registrera en anmälan om deltagande för att få tillgång till mötet

Anmälningsformuläret

Sista anmälningsdag 1/03

 

 

 

Zoom Oduor Olande Lägg till i din kalender