Litteratur

Nätverksträff med Språkverket

Språkverket bjuder in till nätverksträff. Den här gången utbyter nätverkets medlemmar erfarenheter om läsning i undervisning eller som skol- eller kommunövergripande projekt. Träffen är en hybridträff.

Mer information om program och plats kommer.

Anmälan

Nätverksträffen anordnas av Språkverket: Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk. En inbjudan med anmälningslänk och Zoomlänk skickas ut till nätverkets medlemmar. Vill du veta mer om Språkverket? Besök vår sida för mer information och kontaktuppgifter.