Nätverksträff för specialpedagoger på Linnéuniversitetet

Nätverksträff om språk-, skriv- och läsforskning

Välkommen att ta del av den senaste språk-, skriv- och läsforskningen från våra forskningsmiljöer.

Denna gång fokuserar det specialpedagogiska nätverket alltså på språk-, skriv- och läsforskning och vi riktar oss framför allt till speciallärare med denna specialisering, men även andra intresserade är välkomna. Bland annat tas den alldeles färska avhandlingen Response to Intervention - en specialdidaktisk modell för att förebygga lässvårigheter: Från samlat forskningsläge till tillämpning i svensk skolkontext upp. Dessutom föreläser våra docenter och professorer. 

Program:

13:15-13:25 Camilla Nilvius, specialiseringsansvarig språk-, skriv- och läsutveckling hälsar välkommen.

13:25-13:55 Lektor Camilla Nilvius  - Response to intervention (RtI) i svensk skolkontext

14:00-14:30 Professor Christian Waldmann - Argumenterande skrivande på första- och andraspråk hos gymnasieelever med lässvårigheter

14:35-15:05 Docent Linda Fälth - Forskning inom LegiLexis databas

15:05-15:35 Fika

15:40-16:10 Docent John Rack - Assistive technology for writing. 

16:15-16:45 Professor Idor Svensson – Assisterande teknik; ett alternativ till att ta till sig och producera text

16:45-17:00 Camilla Nilvius avslutning

Anmälan senast 10 oktober! Gå direkt till anmälan

Välkomna!

 

IKEA-salen, Växjö Lägg till i din kalender