Science on Stage affisch
Heldag
Nätverksträff

NOT-nätverksträff

I år genomförs återigen den europeiska lärarfestivalen “Science on Stage” (SonS), den här gången i Prag. Liksom för två år sedan har Kronoberg tre lärare uttagna till att representera Sverige. Ytterligare en Kronobergs Lärare, som deltog redan 2020, är inbjuden för att berätta om sitt samarbetsprojekt med Georgien.

Tillsammans med Sveriges nod för Science on Stage, Vetenskapen Hus i Stockholm, träffas denna lilla grupp av “SonS”-lärare, nätverksledare och Vetenskapens Hus för att planera inför den stora festivalen.

Senare i år kommer inbjudan till hela NOT-nätverket för att få ta del av SonS-deltagarnas upplevelser i Prag.