studenter i kemi i en labbsal
Nätverksträff

Bara kemi! Kemins dag – träff med NOT-nätet

Välkommen på torsdagen den 13 oktober kl. 15.00 – 17.30 på
Linnéuniversitetet i Växjö. Alla intresserade är välkomna, både tidigare nätverksdeltagare och den som aldrig varit med.

Träffen har temat “Bara kemi” och kommer vi att djupdyka i årets Kemins-dag-paket, som handlar om plaster. Vi kommer att pröva experimenten, titta på närmare på plasters olika kemiska uppbyggnad och samtala om användning av materialet i undervisningen. Dessutom kommer tidigare material från Kemins dag att erbjudas deltagare som är intresserade.

Vi bjuder på fika. 

Anmälan sker via denna länk senast den 11 oktober: https://bit.ly/Notnatverk2oktober22 

Glöm inte att beställa material till skolan! https://www.ikem.se/ikem-skola/kemins-dag/

Beställ i god tid - det finns risk att materialet tar slut.


Nätverk för lärare i naturvetenskap och teknik (NOT-nät) anordnar lärarträffar två till tre gånger per termin och behandlar undervisning i naturvetenskapliga ämnen och teknik, var för sig och i samverkan. Målgruppen är lärare inom främst grundskolan med intresse för utveckling av undervisning, men vissa träffar kan ha inriktning mot lärare i avgränsade åldersgrupper.D2273 Lägg till i din kalender