en person som skriver på en dator
Workshop

Open-lab day, Kalmar

Nyfiken på att lära dig mer om IoT? Den sista onsdagen varje månad bjuder vi in till open-lab day, där du som företag kan komma till Linnéuniversitetet i Kalmar och träffa våra ingenjörer och forskare för att diskutera IoT-relaterade frågor, samt labba med vår utrustning. Den här gången fokuserar vi på nätverk.

Idag har IoT-labbet åtta pilotcase (projekt) med företag som vill förverkliga sina idéer med hjälp av IoT. Målet med dessa pilotcase är att, tillsammans med företagen, utforska potentiella IoT-lösningar och i vissa fall även testa dessa. En sammanfattning av varje pilotcase hittar du på projektsidan.

Under lunchtid kommer Neda Maleki (Postdoktor) och David Mozart (Forskningsingenjör) att gå igenom samtliga pilotcase och berätta om bl.a. krav, val av nätverk och utmaningarna längs vägen.

Eftermiddagen inleds med några live demos, där du kan följa våra ingenjörer och forskare som visar hur man kan bygga några olika lösningar. Under tiden får du möjlighet att ställa frågor och kanske väcks ditt intresse för att själv komma och testa och labba med oss under våra workshops. Vi ser eftermiddagen som kravlöst häng där du kan komma och gå som det passar dig och din kalender. 

Agenda

Lunchföreläsningen – Online och på engelska, 12.00-13.00

Anmälan: https://forms.office.com/r/2rcrd68ywD

Länk till Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Sd0dQOAMa9w

Open-lab day, Kalmar, 13:00-17:00 

Anmälan: https://forms.office.com/r/QBguY8kQpa

Ytterligare information skickas till anmälda innan aktiviteten börjar.

Hitta hit

Sal Ma4092
Hus Magna, Plan 4,
Pedalstråket 13,
392 31, Kalmar

Om projektet

Aktiviteten anordnas av projektet IoT Lab för SMF som finansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Detta projekt ska öka kunskapen om möjligheterna med Internet of Things (IoT), samt utveckla nya idéer och produkter, bland små och medelstora företag (SMF) i Linnéregionen.