Kvinnor som snackar

Palliativt forum hösten 2022

Välkommen till Palliativt Forum. Efter pandemin tar vi nya tag och träffas fysiskt.

Diskussionspunkter:

  • Betydelsen av Samtal vid allvarlig sjukdom med Rebecca Baxter och Sofia Andersson (via digitalt)
  • Vikten av reflektion, hur och varför med Cecilia Ekmark, Helene Reimertz och Petronella Hesslind Mowday
  • Övriga frågor

Fika ingår.

Anmälan senast 2 december via formulär nedan.

Varmt välkomna!

Cecilia Ekmark, Helene Reimertz, Jenny-Ann Johansson, Sara Christoffersson och Petronella Hesslind Mowday

 

Anmälan

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.