Kvinnlig polis från TV-serie
Panelsamtal

Polisens vardag i verklighet och fiktion - panelsamtal om Tunna blå linjen

Den första säsongen av tv-serien Tunna blå linjen hade premiär i januari 2021. Serien fick omedelbart mycket uppmärksamhet, slog tittarrekord och jämfördes bland annat med den genremässigt banbrytande amerikanska 1980-talsserien Spanarna på Hill Street. Serien vann sedermera Kristallen 2021 i kategorierna Årets tv-drama och Årets program, men den fick även kritik för att presentera en ”romantiserad bild av en poliskår med verkliga problem”.

Som tv-drama är Tunna blå linjen en dramatiserad och fiktionaliserad berättelse om polisarbetet i Malmö. Samtidigt ger serien intryck av att vara vardagsrealistisk och att ligga nära polisens verklighet. Till det här panelsamtalet har vi bjudit in Martin Persson, producent på Anagram som har producerat tv-serien, Sophia Willander, polis från Polisförbundet och alumn från Linnéuniversitetets polisutbildning, samt Kerstin Bergman, deckarförfattare och expert på kriminalfiktion.

Samtalet kommer att röra sig kring frågor om hur polisen uppfattas i samhället. Hur bidrar till eller påverkar en tv-serie som Tunna blå linjen allmänhetens bild av polisen? Vad är det för skillnad på hur polisarbete skildras i serien jämfört med i andra tv-serier, som exempelvis Bron? Har populärfiktion en unik möjlighet att skildra motstridiga perspektiv och öka mänsklig förståelse, eller erbjuder fiktionen främst kanske en tillrättalagd bild av verkligheten?

Arrangör: Centrum för populärkulturstudier

Medverkande: Martin Persson, Anagram; Sophia Willander, Polisförbundet; Kerstin Bergman, CrimeGarden. Moderatorer: Mariah Larsson och Tommy Gustafsson, Linnéuniversitetet

Torsdagen den 21 april 2022, kl. 14-16, sal N1017 på Linnéuniversitetet, Växjö.