Petra Svedberg
Forskningsseminarie e-hälsa

Petra Svedberg “Implementering av informationsdriven vård"

Vår hantering av data och information spelar en viktig roll för att lösa framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård. Region Halland och Högskolan i Halmstad ligger långt fram i arbetet kring informationsdriven vård och 2 juni bjuds professor Petra Svedberg in för att berätta om Hallands innovationsmiljö och delprojektet “Implementering av informationsdriven hälso- och sjukvård genom AI-tillämpning”.

- Jag har alltid drivits av viljan att förbättra hälso- och sjukvården och vill genomföra kvalitets- och förbättringsarbeten där både patienter och medarbetare blir hörda, säger Petra Svedberg.

Hon är professor i omvårdnad med en bakgrund som sjuksköterska och vill under sitt seminarium presentera den forskning som hon med kollegor genomför, med specifikt fokus på den påbörjade studien kring hur vi på ett bra sätt kan implementera AI i den praktiska verksamheten.

- Vi har startat projektet med litteraturstudier och med att intervjua personal inom hälso- och sjukvård, ledare, politiker och chefer med syfte att definiera behov och hinder för att kunna implementera AI-teknik i den rätta kontexten.

I intervjuerna framkom bland annat vikten av att det finns en strategisk förändringskapacitet.

- Det behöver finnas en kapacitet på en strategisk nivå i regionerna, och inte bara på enheterna, att kunna jobba med förändringsarbete, annars finns risken att det bara blir projekt som sedan avslutas vilket gör att vi missar långsiktigheten i de satsningar som initieras, säger Petra Svedberg. 

Datum: Torsdag den 2 juni 
Tid: 15.00-16.00
Zoom-länk: En zoom-länk skickas ut till alla som registrerat sig, både när de anmäler sig  en dag innan forskningsseminariet.

Seminariet hålls på svenska!

Varmt välkomna!

Vill du delta? Anmäl dig här:

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten via nedanstående länk.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Lägg till i din kalender