Gul festlig flagga.
Inbjudan till presentationer

Presentationer om forskning för klassrum och fritidshem

Våra VI-studenter (inriktning fritidshem, F-3, åk 4–6) som tar examen i vår presenterar sina utvecklingsinriktade/praktiknära examensarbeten på temat Självständiga arbetens bidrag till undervisning i skola och fritidshem torsdagen den 2 juni.

Passa på att ta del av exempel från svenskämnets didaktik, matematikdidaktik, naturorienterande ämnen och teknik samt det fritidspedagogiska området. I Växjö kommer det även att ske presentationer kopplade till SO, engelska och ett arbete i musik. Presentationerna äger rum torsdagen den 2 juni samtidigt både i Kalmar och Växjö.

Kalmar

  • Kl. 16.00-18.15. Därefter blir det en avslutning då också pris för bästa verksamhetsnära arbete delas ut.
  • Presentationerna sker i hus Radix och hus Forma, Universitetskajen i Kalmar.

Växjö

  • Kl. 16.00-18.15. Därefter blir det en avslutning då också pris för bästa verksamhetsnära arbete delas ut.
  • Presentationerna sker i K-huset campus Växjö.

Kontakt

Dagen arrangeras av ämnesansvariga tillsammans med programutskottet för VI-utbildningen.

Via denna länk finns information från förra årets presentationer och även korta filmer från utvalda examensarbeten.

Varmt välkomna!

Både i Kalmar och Växjö Nämnden för lärarutbildning, NLU Lägg till i din kalender