Teleborgs slott
- Heldag
Konferens

Quantum Information and Probability: from Foundations to Engineering (QIP22)

Internationell konferens som ägnas åt kvantmekanikens fundament, särskilt information och sannolikhet, men också grundläggande frågor om kvantteknik. Detta blir den 22:a konferensen inom detta område som anordnats vid Linnéuniversitetet i Växjö.

QIP22 arrangeras av International Center for Mathematical Modelling in physics, engineering and cognitive sciences (ICMM) vid Linnéuniversitetet.

Kvantinformationsrevolutionen har stor grundläggande vetenskaplig inverkan, vi vill här bjuda in till deltagande för alla typer av bidrag ägnade åt kvantmekanikens fundament, särskilt (men inte exklusivt) sådana som har koppling till kvantinformation, sannolikhet och mätteori.

För utförlig och fortlöpande information om denna konferens, se dess engelska webbsida.

- HeldagLägg till i din kalender