Välkommen till RUC-rådet!
Konferens

RUC-råd 1 december 2022

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. Det genomförs tre RUC-råd per år. Utvecklingsledare (eller motsvarande) bjöds in till digitalt RUC-råd den 1 december 2022.

Tema: Kompetensförsörjning i förskola och skola – en fortsatt utmaning

En förutsättning för en likvärdig skola och en undervisning av god kvalitet är att alla barn och elever möter kompetenta och behöriga förskollärare och lärare. En relativt stor andel av de som undervisar i den svenska förskolan och skolan är dock inte behöriga i nuläget. Lärarförsörjningen är ett gemensamt utvecklingsområde för såväl skolhuvudmän, skolmyndigheter som Linnéuniversitetets lärarutbildningar.

Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd på Skolverket, gav en nationell nulägesbild utifrån Skolverkets senaste lärarprognos och berättade om olika statliga initiativ för att öka behörigheten i skolväsendet.

Dialog: Dela med dig av tankar och erfarenheter om hur arbetet med personal- och kompetensförsörjning sker hos din huvudman.

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) presenterade insatser för att stärka kompetenser hos yrkesverksamma i förskola och skola.

Nästa RUC-råd är den 25 april i Kalmar.

Hör av er till oss på RUC om det är några frågor!
ruc@lnu.se

Digitalt via Zoom Regionalt utvecklingscentrum, RUC Lägg till i din kalender