Henrik NIlsson, RUC-rådet 23 sep 2022
Konferens

RUC-råd 23 september 2022

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. Det genomförs tre RUC-råd per år. Utvecklingsledare (eller motsvarande) bjöds in till RUC-råd den 23 september 2022.

Elaka och svårbemästrade problem i verksamheten – vad innebär det och hur gör vi?

När vi planerar ett förbättringsarbete utgår vi ofta från resultat från en utvärdering som påvisat ett utvecklingsbehov. Men hur kan man närma sig ”elaka” och svårbemästrade problem som ofta är återkommande när utvecklingsinsatser och samarbeten inleds och hanteras?

Henrik Nilsson, lektor i pedagogik och ansvarig för Linnéuniversitetets ”Samverkan för bästa skola”, berättade om utmanande problem som är svåra att ringa in och som inte passar in i organisationsstrukturen och om hur man kan ta sig an dessa problem med stöd av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därefter samtalade vi om erfarenheter utifrån egna erfarenheter av arbetet med att följa upp, utvärdera, analysera, planera och utveckla verksamheten.

Svårhanterade problem i lärarförsörjningen

Lärarutbildningen presenterade svårhanterade problem i lärarutbildningen och sätt att möta framtida utmaningar samt införandet av övningsförskolor och övningsskolor.

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) presenterade insatser för att stärka kompetenser hos yrkesverksamma i förskola och skola.

Stort tack till alla som deltog!

Nästa RUC-råd äger rum digitalt den 1 december, mer information publiceras under oktober.

Hör av er till oss på RUC om det är några frågor! ruc@lnu.se

Deltagare RUC-rådet 23 sep 2022
Elefanten i rummet