Äppelblommor
RUC-råd

RUC-råd 23 september 2022

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. Det genomförs tre RUC-råd per år. Utvecklingsledare (eller motsvarande) bjuds in till RUC-råd den 23 september 2022.

Elaka och svårbemästrade problem i verksamheten – vad innebär det och hur gör vi?

När vi planerar ett förbättringsarbete utgår vi ofta från resultat från en utvärdering som påvisat ett utvecklingsbehov. Men hur kan man närma sig ”elaka” och svårbemästrade problem som ofta är återkommande när utvecklingsinsatser och samarbeten inleds och hanteras?

Henrik Nilsson, lektor i pedagogik och ansvarig för Linnéuniversitetets ”Samverkan för bästa skola”, berättar om utmanande problem som är svåra att ringa in och som inte passar in i organisationsstrukturen och om hur man kan ta sig an dessa problem med stöd av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därefter samtalar vi och utbyter erfarenheter utifrån egna erfarenheter av arbetet med att följa upp, utvärdera, analysera, planera och utveckla verksamheten.

Förberedelse inför gruppdiskussion

Reflektera över din egen verksamhet och var beredd att dela med dig/er av erfarenheter om hur man kan närma sig och hantera svårbemästrade problem som kan uppträda när utvecklingsinsatser och samarbeten inleds och hanteras.

Lärarutbildningen informerar om nyheter och pågående satsningar inom utbildning och forskning på Linnéuniversitetet.

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) presenterar insatser för att stärka kompetenser hos yrkesverksamma i förskola och skola.

Du som utvecklingsledare har till denna gång möjlighet att bjuda med personer i din organisation som är berörd av dagens tema.
Vi inleder med fika kl. 09.15.
Anmälan görs via formuläret nedan senast den 12 september.
Glöm inte att ange eventuella kostönskemål.

Hör av er till oss på RUC om det är några frågor!
ruc@lnu.se

Anmälan RUC-råd på PM & Vänner i Växjö, 23 september 2022

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten via nedanstående länk.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.