Foto från RUC-rådet den 26 april 2022
Konferens

RUC-råd 26 april 2022

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. Det genomförs tre RUC-råd per år. Utvecklingsledare (eller motsvarande) bjöds in till RUC-råd den 26 april 2022.

Tema: Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022 – vad innebär det och hur gör vi?

Läroplanen är det viktigaste arbetsredskapet för att professionellt verksamma ska kunna genomföra skolans uppdrag. Höstterminen 2022 börjar de ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att gälla. Men hur är aktuella läroplaner och kursplaner uppbyggda och hur kan de omsättas i praktiken? Och vad lär sig egentligen barn och ungdomar i skolan?

  • Daniel Sundberg, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, presenterade motiven för de ändrade läroplanerna och kritiska faktorer som behöver uppmärksammas för att den kommande implementeringen ska ge effekter för måluppfyllelsen. 

Skolverket belyste förändringar i skrivningarna samt material för implementering av de ändrade läroplanerna och kursplanerna.

  • Helga Stensson och Camilla Gölstam, presenterade Skolverkets implementeringsinsatser inför läroplanerna som börjar gälla hösten 2022.
  • Ingrid Essegård berättade om ändringar i läroplanernas inledande delar.
  • Karl Larsson berättarde om den nya princip för betygssättning och det nya Allmänna råd för betyg och prövning som börjar gälla den första juli 2022.

Dialog: Vilka framgångsrika sätt kan identifieras i arbetet med att översätta mål och innehåll i praktiken hos din skolhuvudman? Hur kan vi gemensamt stärka framgångsrika sätt att arbeta med de ändrade läroplanerna och kursplanerna?

Lärarutbildningen informerade om nyheter och pågående satsningar inom utbildning och forskning på Linnéuniversitetet. 

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) presenterade inventeringen av kompetensutvecklingsbehov hos skolhuvudmän i regionen och insatser för att stärka kompetenser hos yrkesverksamma i förskola och skola.

Dialog: Vad kan skolhuvudmannen och universitetet samverka om och i vilka forum och former?

Information från tidigare RUC-råd

Läs mer om RUC

Dokumentation från RUC-rådet finns nedan och hör av er till oss på RUC om det är några frågor!
ruc@lnu.se

Daniel Sundberg, RUC-råd
Daniel Sundberg, RUC-råd 26 april 2022
Skolverket, RUC-råd
Skolverket, RUC-råd 26 april 2022