personer som samarbetar vid bord
Seminarium i matematikdidaktik

Uthålliga problemlösare på grundskolan

Välkommen till ett seminarium i matematikdidaktik.

Det har lyfts fram många potentiella styrkor kopplat till lärande i matematik med att sätta elever i problemlösningssituationer i programmering. En av dessa är en hypotes att elever blir mer uthålliga i sin problemlösningsprocess och benägna att testa fler metoder när den första inte fungerade. Vi utforskar hur ungdomskultur kan utnyttjas för att främja sådan uthållighet i exempel från inledande programmeringsundervisning i en visuell programmeringsmiljö. Diskussionen tar sin utgångspunkt i ett artikelmanuskript som skickas ut ca 1v före seminariet till de som är intresserade. 

Föredragshållare: Andreas Eckert, Linnéuniversitetet och Örebro universitet, och Per Nilsson, Linnéuniversitetet. 

Seminariet avslutas med fika.

Seminariet kan även följas via Zoom:
https://lnu-se.zoom.us/j/6552673477

Välkomna!