Nikolaos Christodoulakis
Seminarium Centrum för naturvetenskapernas didaktik

Preschooler’s alternative scientific conceptions – a summary of literature

Välkommen till ett seminarium som arrangeras av Centrum för naturvetenskapernas didaktik.

Föreläsare

Nikolaos Christodoulakis, doktorand, Linnéuniversitetet

Titel

"Preschooler’s alternative scientific conceptions – a summary of literature"

Datum och tid

29 april 2022 kl. 11.00-12.00

Plats

Via Zoom: Zoomlänk till seminariet

Aktiviteten är en del av Centrum för naturvetenskapernas didaktik