Anna Sandgren
Seminarium KML Hållbar hälsa

Samtalets betydelse vid allvarlig sjukdom

Välkommen till en föreläsning i kunskapsmiljön hållbar hälsas lunchseminarieserie där vi presenterar aktuell forskning och utbildning inom området hållbar hälsa.

Föreläsare

Anna Sandgren, docent, verksamhetsledare Palliativt centrum för samskapad vård, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Titel

"Samtalets betydelse vid allvarlig sjukdom"

Datum och tid

1 december 2022 kl. 12.15-13.00

Plats

Sal K2203, hus K, Växjö eller via Zoom via följande länk

Anmälan

Vi bjuder på kaffe/te och fralla när vi ses fysiskt och för att delta i mötet behöver du anmäla dig. Anmäl dig senast tisdag 29 november 2022 via följande länk

Seminariet hålls på svenska

Kunskapsmiljö Linné: Hållbar hälsa

God hälsa för alla i vår tid kräver att vi bemöter ett antal utmaningar: befolkningsförändringar, medborgares engagemang, förändrade sjukdomsmönster, traumatiska händelser och organisatorisk samordning. Syftet med kunskapsmiljön Hållbar hälsa är att möta dessa samhällsutmaningar – att främja hälsa och välbefinnande för alla människor i alla åldrar.