elever av olika nationaliteter sitter på en bänk och diskuterar
Lunchseminarium

Förskollärarutbildningen i Bosnien

Välkommen till ett lunchseminarium som arrangeras av Institutionen för didaktik och lärares praktik i samarbete med kunskapsmiljön Utbildning i förändring och Nämnden för lärarutbildningens (NLU:s) satsning på interkulturalitet.
Seminarieserien vänder sig till alla lärare, forskare och doktorander som vill lära sig mer om skola och skolsystem i Sverige och i andra länder.

Dagens lunchseminarium

Föreläsare

Mirjana Samardzic Jelcic, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet

Titel

Förskolsystem och förskollärarutbildning i Bosnien

Seminariet hålls via denna zoom-länk.

Om lunchseminarieserien

Ett sätt att lära sig något om sitt eget samhälle är att studera andra. Mot den bakgrunden kommer Institutionen för didaktik och lärares praktik i samarbete med Utbildning i förändring och Nämnden för lärarutbildningens (NLU) satsning på interkulturalitet under VT22 och HT22 att hålla en seminarieserie på temat jämförande skolsystem.

Lärare med erfarenhet av att gå i skola eller arbeta i skola i andra länder kommer att berätta om sina erfarenheter och diskutera likheter och skillnader i relation till aktuella frågor i den svenska skoldebatten.