elever av olika nationaliteter sitter på en bänk och diskuterar
Lunchseminarium

Internationalisering i lärarutbildningen

Välkommen till ett lunchseminarium som arrangeras av institutionen för didaktik och lärares praktik, i samarbete med kunskapsmiljön Utbildning i förändring och Nämnden för lärarutbildnings (NLU:s) satsning på interkulturalitet. Seminarieserien vänder sig till alla lärare, forskare och doktorander som vill lära sig mer om skola och skolsystem i Sverige och i andra länder.

Dagens lunchseminarium

Artikelseminarium

Vi läser och diskuterar internationalisering på lärarutbildningen baserat på Alexiadou, N., Kefala, Z., & Rönnberg, L. (2021). Preparing Education Students for an International Future? Connecting Students’ Experience to Institutional Contexts. Journal of Studies in International Education, 25(4), 443–460.

Seminariet hålls via denna zoom-länk.

Om lunchseminarieserien

Ett sätt att lära sig något om sitt eget samhälle är att studera andra. Mot den bakgrunden kommer Institutionen för didaktik och lärares praktik i samarbete med Utbildning i förändring och Nämnden för lärarutbildningens (NLU) satsning på interkulturalitet under VT22 och HT22 att hålla en seminarieserie på temat jämförande skolsystem.

Lärare med erfarenhet av att gå i skola eller arbeta i skola i andra länder kommer att berätta om sina erfarenheter och diskutera likheter och skillnader i relation till aktuella frågor i den svenska skoldebatten.